مقالات

آموزشگاه ترکی استانبولی در کرج

آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در کرج

از صفر تا صد: برگزاری کلاس‌های زبان ترکی استانبولی از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین: کلاس‌های گروهی، خصوصی، فشرده و نیمه فشرده مناسب ترین قیمت: ارائه بهترین قیمت آموزش زبان ترکی استانبولی در کرج  آماده سازی برای آزمون‌های بین المللی: برای حضور در امتحانات معتبر زبان ترکی TÖMER و TYS آموزش حرفه‌ای: تنها مرکز …

آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در کرج ادامه »

آموزشگاه زبان فرانسه در کرج

آموزشگاه زبان فرانسوی در کرج

از صفر تا صد: برگزاری کلاس‌های زبان فرانسوی از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین: کلاس‌های گروهی، خصوصی، فشرده و نیمه فشرده مناسب ترین قیمت: ارائه بهترین قیمت آموزش زبان فرانسوی در کرج  آماده سازی برای آزمون‌های بین المللی: برای حضور در امتحانات بین المللی مثل DILF،DELF و DALF آموزش حرفه‌ای: تنها مرکز تخصصی و …

آموزشگاه زبان فرانسوی در کرج ادامه »

آموزشگاه زبان آلمانی در کرج

آموزشگاه زبان آلمانی در کرج

از صفر تا صد: برگزاری کلاس‌های زبان آلمانی از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین: کلاس‌های گروهی، خصوصی، فشرده و نیمه فشرده مناسب ترین قیمت: ارائه بهترین قیمت آموزش زبان آلمانی در کرج  آماده سازی برای آزمون‌های بین المللی: برای حضور در امتحانات بین المللی زبان آلمانی مانند آزمون گوته، آزمون Telc، آزمون  TestDaf برگزاری …

آموزشگاه زبان آلمانی در کرج ادامه »