الفبای روسی

الفبای روسی با تلفظ

الفبای روسی از 33 حرف تشکیل شده است: 10 حرف صدادار (a, e, ё, и, о, у, ы, э, ю, я),  21حرف صامت ( b, c, d, e, f, h, k, l, m, n, n, p , s, t, f, x, c, h, w, u ) و 2 علامت که تلفظ نمی شوند. الفبای روسی از خط سیریلیک استفاده می کند. شاید در ابتدا الفبای زبان روسی سخت به نظر برسد اما نگران نباشد اینگونه نیست.

اگر بخواهیم الفبای روسی را با الفبای فارسی مقایسه کنیم، چهار گروه از حروف خواهیم داشت:

 1. حروفی که ظاهر و صدا دارند (تقریباً) مانند حرف “خ”
 2. حروفی که صداهای مشابه دارند اما متفاوت به نظر می‌رسند مانند حروف “ض، ز،ذ”
 3. حروفی که ظاهرا شبیه به هم هستند اما صدای متفاوتی دارند مانند حرف “و”
 4. و در آخر حروف و صداهای متفاوت که به هیچ وجه معادل فارسی ندارند

 

الفبای زبان روسی با تلفظ

 

بزرگکوچکنامآوانویسیصدا به فارسینوع آوا
Ааاَ/a/آصدادار
Ббبِه/b/ببی صدا
Ввوِه/v/و (واو)بی صدا
Ггگِه/g/گبی صدا
Ддدِه/d/دبی صدا
Ееیِه/je/یِ (ی+اِ)صدادار
Ёёیُ/jo/یُ (ی+اُ)صدادار
Жжژِه/ ʒ /ژبی صدا
Ззزِه/z/زبی صدا
Ииایـ/i/ایصدادار
Ййایـ کوتاه/j/ای کوتاهصدادار
Ккکا/k/کبی صدا
Ллاِل/l/لبی صدا
Ммاِم/m/مبی صدا
Ннاِن/n/نبی صدا
Ооآ/o/اُ یا آ کوتاهصدادار
Ппپِه/p/پبی صدا
Ррاِر/r/ربی صدا
Ссاِس/s/سبی صدا
Ттتِه/t/تبی صدا
Ууاو/u/اوصدادار
Ффاِف/f/فبی صدا
Ххخا/x/خبی صدا
Ццتْسه/ts/تسبی صدا
Ччچِه/t∫/چبی صدا
Шшشا/∫/شبی صدا
Щщشْچا/∫t∫/شچبی صدا
Ъъنشان سخت&بی صدا
Ыыیـِری/ɨ/ایصدادار
Ььنشان نرمبی صدا
Ээاِ/ ə /اِصدادار
Ююیو/ju/یوصدادار
Яяیَه/ja/یاصدادار

 

 

روسی قطعا سخت ترین زبانی نیست که می‌توانید یاد بگیرید. همانطور که قبلاً دیدید، هنگامی که با آن آشنا شدید، الفبای روسی کاملاً قابل یاد گرفتن هستند. از سوی دیگر، تسلط بر زبان‌هایی مانند چینی، ژاپنی، کره ای یا عربی بسیار سخت تر است. علاوه بر این، وقتی الفبای روسی را یاد بگیرید به راحتی می‌توانید یادگیری کلمات را شروع کنید.

بنابراین بیایید ببینیم برخی از قوانین و ویژگی‌های عمومی زبان روسی برای کمک به شما برای شروع چیست:

 

 • در زبان روسی سه زمان وجود دارد – گذشته، حال و آینده.
 • هر فعل دو وجه دارد: کمال و ناقص.
 • روسی دارای سه جنسیت است – مؤنث، مذکر یا خنثی – که با املای انتهای کلمه مشخص می‌شود.
 • روسی دارای شش حالت است: اسمی، مضارفی، داتیو، مثنی، ابزاری و اضافه
 • روس‌ها نام روزهای هفته (یا ماه‌ها) یا کلماتی که ملیت را نشان می‌دهند، با حروف بزرگ نمی‌نویسند.
 • ساختار جمله استاندارد فاعل-فعل-مفعول است، اما ترتیب کلمات ممکن است متفاوت باشد.
 • روسی عمدتاً آوایی است و فقط سیستم استرس پیچیده تلفظ کلمات روسی را پیچیده می‌کند.
 • با این حال، سیستم استرس خیلی سخت نیست و استرس متحرک است.

 

اگر خواهان مطالعه بیشتر در مورد زبان روسی هستید به صفحه زبان روسی در کرجمراجعه کنید.

متدوال ترین سوال ها

الفبای روسی چند حرف دارد؟

الفبای روسی از 33 حرف تشکیل شده است: 10 حرف صدادار (a, e, ё, и, о, у, ы, э, ю, я),  21حرف صامت ( b, c, d, e, f, h, k, l, m, n, n, p , s, t, f, x, c, h, w, u ) و 2 علامت که تلفظ نمی شوند. الفبای روسی از خط سیریلیک استفاده می کند.

وجه تشابه زبان روسی و فارسی چیست؟

حروفی که ظاهر و صدا دارند (تقریباً) مانند حرف "خ"
حروفی که صداهای مشابه دارند اما متفاوت به نظر می‌رسند مانند حروف "ض، ز،ذ"
حروفی که ظاهرا شبیه به هم هستند اما صدای متفاوتی دارند مانند حرف "و"
و در آخر حروف و صداهای متفاوت که به هیچ وجه معادل فارسی ندارند

در زبان روسی ما چند جنسیت داریم؟

مونت، مذکر، خنثی. که با املای انتهای کلمه مشخص می شود.

پانوشت : الفبای روسی, یادگیری زبان روسی, آموزش زبان روسی در کرج

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *